Automatisk desinfisering av dørhåndtak.
En enkel og effektiv løsning på et dagligdags problem.

Dørhandtak - spesielt dørhandtak til toaletter er en godt dokumentert kilde til spredning av skadelige bakterier.
Handle Hygiene har utviklet et system for bekjempelse av dette problemet. For å dokumentere nytten av dette systemet har systemet blitt testet ved et offentlig sykehus i Irland, testresultatene er analysert ved Trinity College, Dublin ved Dr. Ronnie Russell PhD, førsteamanuensis i mikrobiologi.
Testresultatene i kurvene nedenfor viser hvor alvorlig dette problemet er og hvordanHandle Hygiene Sanitising System eliminerer problemet.

Handle Hygiene Sanitising System er en enkel mekanisk mekanisme (krever ingen batterier eller strømforsyning) som lett kan monteres på eksisterende dører og opererer i forbindelse med åpning og lukking av dørene - og dermed sikrer pålitelighet og effektivitet hver gang døren blir brukt og garanterer et sikrere og renere dørhandtak.
På spørsmål om hva som kan være skadelige bakterier på dørhandtak svarer Dr Russell at det finnes tusenvis av arter som kan forekomme på dørhandtak, helt avhengig av bruken i området.
Handtak på en toalettdør vil ha normale mikrober fra menneskelig hud som vil omfattestafylokokker inklusiv MRSA, diphtheroids og pseudomonads pluss massevis av fekal-assosierte organismer, inkludert candida, E-coli, fekale streptokokker, C-diff, enterovirus og avhengig av infeksjoner i området - Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia,
Cryptosporidium, Norovirus etc.
I områder med matproduksjon kan rått kjøtt og fekal-assosierte mikrober forårsake matforgiftning.

For full testrapport se her:http://handlehygiene.com/data/uploads/trial.pdf


Systemet er patentert.